Back to top

Vesi

Keminmaan Vesi Oy:n vesi on kokonaisuudessaan pohjavettä. Pohjaveden hankimme omista pohjavedenottamoistamme.
 
Veden kulutushuippujen tasaamiseksi yhtiöllä on käytössä tilavuudeltaan 1.000 m3 ylävesisäiliö, joka sijaitsee Kallinkankaalla Metsäruusunkujan pohjoispuolella.
 
Keminmaan Vesi Oy:llä on mainittujen vedenottamoiden ja ylävesisäiliön lisäksi käytettävissä tukkuvesiyhtiö Meri-Lapin Vesi Oy:n vettä 1.000 m3 vuorokaudessa. Meri-Lapin Vesi Oy:n ja Keminmaan Vesi Oy:n putkistot on yhdistetty Lautiosaaressa ja Laurilassa, vettä ei kuitenkaan käytetä kuin poikkeuksellisissa käyttöhäiriötilanteissa.
 
 
 
Veden kovuus on useimmiten kysytty veden laatutieto. Näin on, koska pesukoneiden käyttöohjeissa puhutaan veden kovuudesta ja mahdollisesta tarpeesta lisätä pehmennysainetta pesuveteen tai koneen annostelijaan.
 
Veden kovuus määritellään yleensä kalsium- ja magnesiumpitoisuuksien summana. Kovuus ilmaistaan joko saksalaisina kovuusasteina odH tai SI-järjestelmän mukaan millimooleina litrassa kalsiumkarbonaaliksi laskettuna. Vastaavuus on 1 odH = 0,178 mmol/l. Jos vesi on kovaa, lämmönvaihtimiin ja muihin vettä lämmittäviin laitteisiin muodostuu ns. kattilakiveä, joka heikentää lämmön siirtoa. Kova vesi haittaa myös pyykinpesua heikentämällä pesuaineiden tehoa.
 
Muista, että kodinkoneiden käyttöohje on luettava huolellisesti läpi ja laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava. Mikäli laitteen ohjeissa mainitaan jotain sen puhdistamisesta, noudata laitevalmistajan ohjeita. Keminmaan Vesi Oy:n veden käyttö saattaa edellyttää pehmennyssuolan käyttöä, joissakin kodinkoneissa.
 
0-0,2 odH      Hyvin pehmeä
2,1-4,9 odH   Pehmeä
4,9-9,8 odH   Keskikova
9,8-21 odH    Kova
Yli 21 odH    Hyvin kova
 
 
Vesi on tärkein elintarvikkeemme, jonka laatua terveydensuojeluviranomaiset valvovat talousvesiasetuksen perusteella. Se perustuu EU:n direktiiviin ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta.
Vesijohtoveden laatu on tutkimustulosten mukaan seuraava:
 
Mikrobiologinen: Vesi on mikrobiologisesti puhdasta
pH: 7,5-7,8
Kovuus: 1,5-1,8 mmol/l (keskikova ylärajalla)
Rauta: alle 0,05 mg/l
Mangaani: alle 0,05 mg/l
Väri: Kirkas